plester dinding dengan jidar aluminium

Jidar Aluminium untuk Pekerjaan Plesteran Dinding

Artikel ini akan membahas soal jidar aluminium untuk aplikasi plesteran pada dinding / tembok. Bagi anda yang awam atau belum tahu apa itu jidar, jidar adalah alat yang digunakan untuk meratakan plesteran ada saat pekerjaan plester dinding.